Fotovoltaické panely přinášejí levnou a ekologicky čistou energii

Jaké jsou hlavní výhody?

photo

Systém přepíná mezi fotovoltaickými panely a elektrickou energií ze sítě v závislosti na potřeby v reálném čase.

">

Nízké náklady

Náklady na výrobu elektřiny ze solárních panelů jsou minimální - zaplatíte pouze pořizovací cenu a instalaci. Samotná energie je zdarma.

">

Obnovitelný zdroj

Sluneční energie je obnovitelný zdroj, který zde bude stále. Využíváním fotovoltaických článků neznečišťujete své okolí.

">

Snadná údržba

Fotovoltaické panely nemají žádné pohyblivé části, proto nejsou hlučné a nepotřebují údržbu.